Tietosuojakäytäntömme

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Lainvoima.com:iin rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden asiakas-/käyttäjärekisterinä.

Rekisteröityminen tapahtuu tilaamalla käyttäjätunnus tekstiviestillä ja täydentämällä tiedot tiliasetuksissa Omalla sivulla tai tarjouksen jättämisen yhteydessä.

Sivustomme käyttäjäkokemuksen parantamiseksi keräämme ja tallennamme myös tiettyjä yksilöimättömiä käyttötietoja. Tietoja käytetään sisäisiin tilastointitarkoituksiin sekä sivuston tekniseen kehittämiseen. Nämä anonyymit tiedot tallennetaan erillään henkilötietoja sisältävistä tiedoista.

Evästeet

Lainvoima.com käyttää omia sekä kolmansien osapuolten evästeitä. Evästeitä käytetään sivustomme käyttäjäkokemuksen parantamiseen sekä muistamaan käyttäjän asettamia määrityksiä. Evästeitä käytetään myös verkkosivujen liikenteen analysoimiseen ja markkinoinnin kohdentamiseen. Näytämme sivustolla kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia, joiden kohdentamisen asetuksia voi hallita verkkosivustolla www.youronlinechoices.eu/fi.

Pyydämme suostumuksesi evästeiden käyttöön lukuun ottamatta evästeitä, jotka ovat välttämättömiä sivustomme toiminnan kannalta. Voit muuttaa suostumustasi tai peruuttaa sen milloin tahansa klikkamaalla sivun alalaidasta valintaa Evästeasetukset.

Uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme suostut siihen, että käytämme sähköpostiosoitettasi sisäisiin mainontatarkoituksiimme. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi uutiskirjeen lähettämisessä tarvittavan sähköpostiosoitteesi tallentamiseen ja käyttämiseen lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen [email protected]

Tietosuojaseloste

1) Rekisterinpitäjä

Lainvoima.com Suomi Oy
Savikkakuja 14
30100 Forssa
Puh 0200 16000
Y-tunnus: 1937530-4

2) Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Puh 0200 16000
Sähköposti: info(at)lainvoima.com

3) Rekisterin nimi

Lainvoima.com Suomi Oy asiakas/-käyttäjärekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Lainvoima.com:iin omasta suostumuksestaan rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden asiakas/-käyttäjärekisterinä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5) Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• IP-osoite
• Käyttäjätunnus
• Rekisteröitymisen ajankohta (päiväys ja kellonaika)
• Tarjousten tekemisen ajankohta (päiväys ja kellonaika)

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa tuomioistuimen määräämälle pesänhoitajalle, viranomaisille tai palvelun teknisestä ylläpidosta vastaavalle taholle.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden osapuolten toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9) Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") mikäli se konkurssilain puitteissa tai viranomaisen puolesta on mahdollista. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).