Myyntikohteet » 6. VEE-Niksi Oy:n konkurssipesä, ROVANIEMI, 23.11.2021 » 01. Malminkäsittelylaitteen ja -menetelmän patentti

Kohdenumero 137412

01. Malminkäsittelylaitteen ja -menetelmän patentti


Huutokauppa on päättynyt

Korkein tarjous käyttäjällä *******2241

KOHDE ODOTTAA LOPULLISTA HYVÄKSYNTÄÄ!!

Konkurssipesä myy 2016 vuonna myönnetyn patentin "Malminkäsittelylaite ja menetelmä" (patentti nro: 126311).

"KEKSINNÖN ALA
Keksinnön kohteena on laite ja menetelmä malmiainesta sisältävien nesteiden käsittelyyn.

KEKSINNÖN TAUSTA
Kaivostoiminnan laajentuessa ja ympäristökysymysten tullessa yhä tärkeämmäksi ovat kaivosten erilaiste päästöt ja ympäristöhaitat entistä suurempi ongelma. Louheen ja murskeen käsittely vaatii paljon nestettä, tavallisesti vettä. Yleensä vesi otetaan sopivasta vesilähteestä, kuten joesta tai järvestä, käytetään prosessissa, minkä jälkeen se puhdistetaan ja palautetaan luontoon. Vesi on puhdistettava riittävän puhtaaksi, jotta ympäristönormit täyttyvät, samalla puhdistukseen käytettävä energiamäärä ja kustannukset tulee pitää hallitulla tasolla. Aina kaivoksessa ei ole vesilähdettä saatavilla, jolloin veden saanti on ongelmallista. Tällöin puhdistettu vesi tulaa palauttaa prosessiin.

KEKSINNÖN TARKOITUS
Keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä mainitut tekniikan epäkohdat. Erityisesti keksinnön tarkoituksena on tuoda esiin uudenlainen laite ja menetelmä, jolla käytettävissä olevat massat pyritään ottamaan hyötykäyttöön samalla kun veden kulutus minimoidaan."


Huutokauppa päättyy 11.5.2022 klo 14 alkaen, tai kolme minuuttia viimeisen hyväksytyksi tulleen tarjouksen jälkeen.

Myytävää omaisuutta koskevat tiedustelut Timo Karjala puh. 040 960 7279 tai [email protected]

VEE-Niksi Oy:n konkurssihallinto